ReadyPlanet.com
dot
dot
Product Categories
dot
dot

dot


Garden Decoration
Garden Decoration
Garden Decoration
I-POT Facebook
Delivery Service


กระถางบอนไซ ชวนชม

 กระถางบอนไซ

No.001

กระถางบอนไซ ชวนชม 

กระถางบอนไซ ชวนชม สี่เหลียมตัดมุม

กว้าง x ยาว x สูง (cm)

54x65x20 (650฿)

 

No.002

กระถางบอนไซ ชวนชม 

กระถางบอนไซ ชวนชม สี่เหลี่ยม

กว้าง x ยาว x สูง (cm)

58x72x20 (650฿)

No.003

กระถางบอนไซ ชวนชม 

กระถางบอนไซ ชวนชม หกเหลี่ยม

กว้าง x สูง (cm)

78x25 (750฿)

No.004

กระถางบอนไซ ชวนชม 

กระถางบอนไซ ชวนชม ลูกไข่ลึก

กว้าง x ยาว x สูง (cm)

70x79x20 (650฿)

No.005

กระถางบอนไซ ชวนชม 

กระถางบอนไซ ชวนชม กลองกลาง

กว้าง x ยาว x สูง (cm)

58x70x20 (550฿)

No.006

กระถางบอนไซ ชวนชม 

กระถางบอนไซ ชวนชม ลูกไข่ขอบบน

กว้าง x ยาว x สูง (cm)

49x57x15 (350฿)

No.007

กระถางบอนไซ ชวนชม 

กระถางบอนไซ ชวนชม ลูกไข่ขอบตุ่ม

กว้าง x ยาว x สูง (cm)

57x72x17 (600฿)

   

 
กระถาง

กระถางเซรามิค article
กระถางคอนกรีต กระถางปูน
กระถางเคลือบดำ article
กระถางมังกร โอ่งมังกร
กระถางจัมโบ้ กระถางใหญ่
กระถางดินเผา
กระถางหินทราย
กระถางพลาสติกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ราคาสินค้าที่ระบุไว้ในเว็บนี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจติดต่อ โทรศัพท์ : คุณจิว 08-7515-1665, 08-3060-9305 / คุณโดด 08-6560-9140 / LINE ID : dote_dote / Fax : 02-924-9398

For more information please contact

K.Jew 08-7515-1665,08-3060-9305 , K.Dote 08-6560-9140 / LINE ID : dote_dote / Fax : 02-924-9398

E-mail : ipot.net@gmail.com