ReadyPlanet.com
dot
dot
Product Categories
dot
dot

dot


Garden Decoration
Garden Decoration
Garden Decoration
I-POT Facebook
Delivery Service


กระถางดินเผา

กระถางดินเผา

No.001

กระถางดินเผา 

กระถางดินเผา ลายเกลียว

กว้าง x สูง (cm)

60 x 50(850฿) , 45 x 45(450฿)

 

No.002

กระถางดินเผา 

กระถางดินเผา เซาะร่อง

กว้าง x สูง (cm)

63 x 60 (950฿)

No.003

กระถางดินเผา 

กระถางดินเผา ลายอิตาลี

กว้าง x ยาว x สูง (cm)

60 x 50(850฿) , 45 x 48 (450฿)

No.004

กระถางดินเผา 

กระถางดินเผา สี่เหลี่ยมคางหมู

กว้าง x สูง (cm)

28x38(180฿),33x44(280฿),38x53(380฿)

No.005

กระถางดินเผา 

กระถางดินเผา ลูกเต๋าใหญ่

กว้าง x สูง (cm)

40 x 40 (350฿)

No.006

กระถางดินเผา 

กระถางดินเผา รางยาว

กว้าง x ยาว x สูง (cm)

25x70x18(350฿),35x55x25(350฿)

No.007

กระถางดินเผา 

อ่างดินเผา

กว้าง x สูง (cm)

30x10(120฿),45x13(180฿),50x20(280฿)

No.008

กระถางดินเผา 

กระถางดินเผา ทรงกระบอก

ราคา (บาท)

35 , 65 , 75 , 95 , 180 ฿

No.009

กระถางดินเผา 

กระถางดินเผา สี่เหลี่ยม

กว้าง x สูง (cm)

10x10(35฿),14x14(60฿),18x18(80฿)

 

No.010

กระถางดินเผา 

กระถางดินเผา ขอนไม้

ศก. x ยาว (cm)

14x25(70฿),20x33(150฿),25x40(220฿)

No.011

กระถางดินเผา 

กระถางดินเผา ปากจีบ

กว้าง x  สูง (cm)

30x25(35฿),36x28(55฿),45x33(120฿)

 

 

 
กระถาง

กระถางคอนกรีต กระถางปูน
กระถางทรายล้าง article
กระถางเซรามิค article
กระถางเคลือบดำ article
กระถางมังกร โอ่งมังกร article
กระถางหินทราย article
กระถางดินเผาทำสีไสตล์โบราณ article
กระถางดินเผาสีน้ำตาลเข้ม
กระถางบอนไซ ชวนชม
กระถางพลาสติกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ราคาสินค้าที่ระบุไว้ในเว็บนี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจติดต่อ โทรศัพท์ : คุณจิว 08-7515-1665 / LINE ID : jirawutipot , คุณโดด 08-6560-9140 / LINE ID : dote_dote

For more information please contact

K.Jew 08-7515-1665 / LINE ID : jirawutipot , K.Dote 08-6560-9140 / LINE ID : dote_dote

Fax : 02-924-9398 E-mail : ipot.net@gmail.com